Thông tin

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TREO BĂNG RÔN

Các công ty mở ra ngày càng nhiều, kéo theo đó là nhu cầu quảng cáo hình ảnh, giới thiệu thương hiệu. Nhằm đáp ứng nhu cầu của các công ty, doanh nghiệp, các công ty quảng cáo mở ra nhiều. Dịch vụ treo băng rôn ngày một phát triển.

Treo băng rôn quảng cáo tưởng chừng như là hoạt động đơn giản, nhưng không phải như vậy. Đây là hoạt động được pháp luật quy định cụ thể trong luật quảng cáo. Tuy nhiên không phải đơn vị thi công nào cũng nắm bắt hết quy định của pháp luật về vấn đề này.
mẫu giấy xin phép treo băng rôn

Theo quy định của pháp luật thì việc treo băng rôn phải xin phép và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Giấy đề nghị treo băng rôn được thực hiện theo quy định của bộ văn hóa thể thao và du lịch.

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÔNG BÁO QUẢNG CÁO                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                           ……….., ngày…..tháng….năm 2016

THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN
 BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG RÔN

Kính gửi : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh …………

Tên tổ chức, cánhân:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………..do………….cấp (nếu là doanh nghiệp).
– Số chứng minh thư nhân dân:………Ngày cấp:…..Nơi cấp:….. (nếu là cá nhân).

Địa chi:……………………………………………………………………..

Số điện thoại

Nội dung trên bảng quảng cáo, băng rôn

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm thực hiện:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian thực hiện: từ ngày……tháng…..năm….đến ngày….tháng….. năm……….

Kích thước/số lượng:…………………………………………………………………..

Phương án tháo dỡ (nếu có):…………………………………………………………..

Tôi (chúng tôi) xin cam kết làm theo nội dung thông báo nêu trên và tháo dỡ đúng thời hạn ghi trong thông báo.

                                                                                 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
                                                                      ( Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)
                                          Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ (đối với tổ chức).

Phản hồi

Liên quan

Dịch vụ treo băng rôn giá rẻ tỉnh Khánh Hòa

Giấy dán kính 2 mặt

Dịch vụ treo băng rôn giá rẻ tỉnh Tiền Giang

Dịch vụ treo băng rôn giá rẻ Quận Phú Nhận

BĂNG RÔN NOEL

LIÊN HỆ

Công ty TNHH SONG ĐỈNH

Địa chỉ: Số 53 Đường 44, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
- Hotline: 0909 038 553
- HomeP: 0866 55 11 33 
- Email: vinh@songdinh.vn
- Skype: treocophuon